פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,2871.7%
חיפושי נפט וגז42353248,98213,9873.3%
השקעה ואחזקות1319124447,95813,6943.3%
תעשיה20331265140,58940,1459.6%
נדלן ובינוי235525103461,387131,75031.5%
מסחר ושרותים31331478204,86658,50014.0%
ביטוח3400752,30614,9363.6%
בנקים35008483,746138,13433.0%
סה"כ מניות והמירים971755998711,465,353418,433100.0%

דירוגים נוספים