מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
53,925.75
2
46,258.96
3
42,588.52
4
39,820.50

אופציות בולטות

הגרועות