פרטנר: העסקה עם הוט התפוצצה לאחר שאלטיס לא הצליחה להשיג מימון

דירקטוריון פרטנר טוען: ביקשנו מכתב מאלטיס המבטיח קו אשראי לעסקה מהבנק הצרפתי BNP וכן התחייבות לדמי ביטול - אך לא קיבלנו זאת

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: תמר מצפי
איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: תמר מצפי

לאחר שדירקטוריון פרטנר קיבל אמש (ב') הודעה מהוט כי היא מושכת את הצעתה לרכישת החברה - חברת פרטנר  מספקת פרטים על הרקע לכך. פרטנר מדווחת הבוקר (ג') כי לאחר שהגיעה להתקדמות משמעותית עם הוט לגבי הצעתה לרכישתה, ולאחר שהוחלפו טיוטות בין הצדדים, ביקשה פרטנר מכתב ביטחונות מהבנק הצרפתי BNP המלווה את העסקה מטעם אלטיס והוט, וכן ערבויות למקרה שאלטיס (חברת-האם של הוט) לא תוכל להעמיד קו אשראי לעסקה - ואלטיס לא הצליחה להעמיד זאת. 

אלטיס מצדה נימקה כי משבר הקורונה וקריסת השווקים הפיננסיים, ביחד עם התארכות המשא-ומתן, יצרו קשיים בגיוס המימון לטובת העסקה ולהחלטתה לסגת ממנה.

בהודעה שפרסמה הבוקר פרטנר נכתב כי במהלך החודשיים האחרונים, וחרף ההכבדה שנגרמה לחברה עקב התפרצות מגפת הקורונה, בחן דירקטוריון החברה את העסקה וכדאיותה במטרה להיטיב את תנאיה ובצד זאת להבטיח הגנה הולמת לבעלי המניות של החברה ככל שהעסקה לא תתממש.

במסגרת התהליך שנוהל על-ידי דירקטוריון פרטנר נשכרו שירותיהם של פירמת יועצים פיננסיים בינלאומית וכן של פירמת רואי חשבון כמעריכי שווי בלתי תלויים. הדירקטוריון בחן את המחיר למניה שהוצע במסגרת הצעת המיזוג אל מול הערכת שווי עצמאית שהוכנה ונערכה לצורך התהליך ובהתחשב בתנאי השוק המשתנים; נשקלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה מהרשויות הרלוונטיות; הדירקטוריון שקל את הסיכונים הנשקפים לחברה, כמו גם את ההשלכות הכספיות של סיכונים אלה כתוצאה מהתהליך, לרבות השפעות אפשריות של חוסר הוודאות על פעילותה השוטפת של החברה; וכן הוחלפו מספר טיוטות של הסכם המיזוג בין הצדדים, ומכלול התנאים נבחן על-ידי הדירקטוריון ועל-ידי ועדת דירקטוריון שהוקמה לצורך ניהול המשא-ומתן בסיוע היועצים הפיננסיים והמשפטיים של החברה.

לדברי פרטנר, במהלך התקופה האמורה, וחרף השפעת התפרצות מגפת הקורונה על המשק בכללותו ועל החברה בפרט, קיים הדירקטוריון מספר רב של ישיבות ודיונים פנימיים, ביחד עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים, וכן מול הצד השני, במטרה לנסות ולקדם את העסקה המוצעת. ב-11 במרץ הודיע דירקטוריון פרטנר לאלטיס ולהוט באמצעות יועציו המשפטיים כי הדירקטוריון החליט להתקדם לשלב הדיונים הבא בקשר עם העסקה המוצע,ת וזאת בהתבסס על הבנות ותנאים מסוימים אשר נדונו קודם לכן בין הצדדים.

על-מנת לוודא את יכולתן של הוט ואלטיס להשלים את העסקה, ביקש הדירקטוריון כי אלטיס תמציא מכתב מהבנק המממן של אלטיס, הכולל את התחייבות אותו בנק לממן את העסקה. לאחר שמכתב הבנק לא התקבל כמבוקש, הודיע הדירקטוריון ב-22 במרץ לאלטיס כי מכתב הבנק נדרש עד לא יאוחר מיום 31 במרץ. בנוסף, שב הדירקטוריון והדגיש מספר נושאים פתוחים מהותיים הדורשים פתרון, בעיקר הצורך בוודאות תשלום דמי ביטול על-ידי אלטיס והוט במקרה שהעסקה לא תושלם, והעמדת ערבויות של חברות בקבוצת אלטיס להתחייבויותיה של הוט בעסקה.

לדברי פרטנר, אתמול בשעות הערב המאוחרות השיב דקסטר גואי בשם אלטיס ומסר כי אלטיס אינה יכולה להמשיך את המשא-ומתן, ועל כן היא מודיעה על הפסקת המגעים בין הצדדים. הסיבות שצוינו על-ידי אלטיס הן המצב הכלכלי המידרדר במהירות והסיכויים הקלושים להתאוששות המהירה, וכן כי לשיטת אלטיס הצדדים רחוקים מאוד מעמידה בלוח הזמנים אותו צפתה אלטיס, ועדיין ישנם נושאים רבים שטרם הושגה הסכמה לגביהם.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988