תאריך: 02.04.2020    טבלת דירוג על פי נפח מסחר יומי למניות בבורסת תל אביב      עזרה הוסף
לתיק

נפח יומי
בהשוואה לנפח
ממוצע ל-5 יום

נפח
מסחר
באלפי ש"ח

דרוג
בטבלה
21 ימים

דרוג
בטבלה
5 ימים

מספר
הימים
בטבלה

דרוג
ממוצע
בטבלה

שינוי
מאתמול
בסולם הדירוג

מספר
הימים הרצופים
בדרוג נוכחי

שינוי
 ביום מסחר 
האחרון

שם
מניה

דרוג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


הוסף

242,928
3
  3
40
3.90

1
+0.85%
   נייס
1

הוסף

191,531
  2
  2
58
2.57

6
-0.70%
   פועלים
2

הוסף

161,883
  1
  1
58
2.26

1
-0.79%
   לאומי
3

הוסף

159,740
4
  4
12
4.42

1
-1.65%
   טבע
4

הוסף

145,025
8
  9
1
5.00

1
-9.95%
   פריגו
5

הוסף

93,631
  ---
  ---
1
6.00

1
-2.19%
   לייבפרסון
6

הוסף

86,507
  5
  5
27
5.00

1
+2.68%
   דיסקונט א
7

הוסף

82,236
  ---
  ---
1
8.00

1
+3.09%
   איי.אפ.אפ
8

הוסף

78,378
9
7
4
7.50

1
-3.74%
   עזריאלי קבוצה
9

הוסף

76,853
  6
  6
25
6.64

1
-0.23%
   מזרחי טפחות
10

    נכנסו היום לטבלה: פריגו, לייבפרסון, איי.אפ.אפ

    יצאו היום מהטבלה: אלביט מערכות, בזק, שטראוס

דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-21 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר מצטבר ב-5 ימים
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר יומי
דירוג פעילות על פי נפח
מסחר תוך יומי

טבלה זו מאפשרת לעקוב אחר מגמות נפח המסחר במניות הפעילות ולאתר מניות שהפעילות בהן מתעוררת. מניה שנכנסת לטבלה היומית, עוברת לטבלה של 5 ימים ואח"כ לטבלה של 21 יום ובמקביל מטפסת בדרוגים עשויה להיות מעניינית להשקעה בתקופה העוקבת. כן יש לעקוב אחר מניות שיורדות בסולמות הדרוג ולשקול את המשך אחזקתן.